Política de privadesa i protecció de dades

KUHNE.CAT, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels seus clients. I de conformitat amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i a la normativa de desenvolupament, el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers de KUHNE.CAT incloent aquells als quals l'empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web.

Per aquest motiu, de conformitat amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i a la normativa de desenvolupament, KUHNE.CAT garanteix l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial de les dades i li informa de la possibilitat d'exercir, conforme a aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un e-mail a l'adreça info@kuhne.cat.